Magle Chemoswed: Progressing as planned

2021-05-20

Magle Chemosweds rapport för första kvartalet 2021 visade inte på några stora överraskningar då omsättningen var något lägre än förväntat men marginalerna högre. En ökad efterfrågan på tjänster inom utveckling i företagets CDMO verksamhet samt en ökning av royaltybetalningar är lovande framgent men vi väljer att behålla vårt värderingsintervall för Magle Chemoswed om 42,70 - 57,30 SEK per aktie tillsvidare.

Läs mer..Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se