Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.




ViroGates: Steady progress

2021-03-29

ViroGates årsredovisning visar på framsteg i flera riktningar. Vi har uppdaterat värderingsmodellen med marknaden för suPARnostic POC+, vilket får oss att höja värderingsintervallet till 104,20 - 162,00 DKK per aktie.

Läs mer..

Klaria: Adrenalinkick

2021-03-23

Klaria Pharma har ingått avtal med Imbrium Therapeutics om marknadsrättigheterna för adrenalin alginatfilm i USA. Vi anser avtalet som klart värdehöjande för Klaria och höjer vårt värderingsintervall för aktien till 10,50 - 13,00 SEK per aktie.

Läs mer..

Chordate Medical: Tillbaka på banan

2021-03-02

Chordate Medical levererade något svagare siffror än vi hade räknat med för fjärde kvartalet med men vi ser positivt på att migränstudien nu kör för fullt igen. Utfallet kan få stor betydelse för aktien och det kan komma marknaden till del redan under september. Vi behåller värderingsintervallet 0,84 - 1,21 SEK per aktie tillsvidare.

Läs mer..

Magle Chemoswed: Beats our estimates

2021-03-01

Magle Chemoswed levererade en stark Q4-rapport som överträffade våra förväntningar. Nya kunder inom utveckling och en lovande pipeline är positivt med tanke på värdering, men vi håller kvar värderingsspannet 42,70 - 57,30 SEK per aktie tillsvidare.

Läs mer..

Promore Pharma: Strategi under utvärdering

2021-02-25

Promore Pharma meddelade i bokslutskommunikén att bolagets strategi är under utvärdering. Man kommer diskutera båda läkemedelskandidater såväl som bolagets finansiella plan och besked väntas i månadsskiftet mars-april. Till dess väljer vi att inte göra några förändringar i vår värderingsmodell.

Läs mer..

Hövding: New sales record in Q4

2021-02-24

Hövding bevisade ännu en gång sin förmåga att växa och satte nytt omsättningsrekord i fjärde kvartalet 2020. Nettoresultatet blev något svagare än vi hade förväntat oss men vi tror ändå att bolaget vänder till vinst inom några få kvartal.

Läs mer..

Heliospectra: Positioned for growth

2021-02-22

Vi har uppdaterat vår analys av Heliospectra efter bolagets bokslutskommuniké. Utfallet blev ungefär som förväntat och med en stark orderingång samt nyemission tror vi att bolaget står väl rustade för 2021. Vi behåller vårt värderingsintervall om 5,00 - 7,50 SEK per aktie.

Läs mer..

ProstaLund: Mot ljusare tider

2021-02-22

I fredags publicerade ProstaLund sin bokslutskommuniké för Q4 där antalet behandlingar överträffade våra prognoser samtidigt som engångskostnader innebar ett lägre resultat än vi förväntat oss. Efter periodens utgång presenterades nyheten att bolagets behandling har en förebyggande effekt mot utvecklingen av prostatacancer, vilket vi tror kommer ha stor betydelse för deras försäljning framöver. Vi höjer därför vårt värderingsintervall.

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.


Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa 




Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se