Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.Magle Chemosweds erbjudande övertecknat

2020-06-22

Magle Chemoswed Holding AB har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige och institutionella investerare om att förvärva befintliga aktier i Bolaget. Erbjudandet uppgick till 50 MSEK och anmälningar om motsvarande ca 106 MSEK inkom. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till 30 juni 2020.

Läs mer..

ProstaLund publicerar informationsmemorandum

2020-06-22

ProstaLund AB har upprättat ett informationsmemorandum avseende den unitemission som offentliggjordes den 10 juni 2020. Teckningstiden pågår under perioden 22 juni - 3 juli 2020. 

Läs mer..

Shape Robotics offentliggör prospekt

2020-06-03

Shape Robotics A/S, som planeras listas på Nasdaq First North Growth Market Danmark den 25 juni 2020, offentliggör prospekt inför dess nyemission om 20-27 miljoner danska kronor.

Läs mer..

Magle Chemoswed ansöker om notering och publicerar prospekt

2020-06-02

Magle Chemoswed, som ansökt om listning på Nasdaq First North Growth Market 30 juni 2020, offentliggör prospekt inför försäljning av aktier om 50 miljoner kronor.

Läs mer..

Promore Pharma: Opåverkat av krisen

2020-05-27

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma följande Q1-rapporten. Bolaget meddelar att fas IIb-studien med LL-37 fortskrider enligt plan trots COVID-19. Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Läs mer..

Crunchfish: Coping with corona

2020-05-22

Vi har uppdaterat analysen av Crunchfish följande Q1-rapporten. Det har varit sparsamt med nyheter sedan vår senaste analysuppdatering och vi håller vårt värderingsintervall oförändrat tillsvidare.

Läs mer..

LED iBond offentliggör prospekt

2020-05-22

LED iBond International A/S, som planeras listas på Nasdaq First North Growth Market Danmark 15 juni 2020, offentliggör prospekt inför dess nyemission om 25-32 miljoner danska kronor.

Läs mer..

Crunchfish: Presentation av Q1 2020

2020-05-20

I samband med Crunchfish Q1-rapport 2020 presenterar VD Joachim Samuelsson det gångna kvartalet.

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa Nyhetsbrev
Anmäl dig till Västra Hamnens epostutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa 

Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.seVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se