Västra Hamnen Corporate Finance är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller tjänster vid bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.
USWE: Packing a punch

2021-10-01

USWE har intagit en attraktiv nisch inom premium-ryggsäckar och vätskesystem för idrottsutövare i snabba uthållighetsidrotter med sitt patenterade bärsystem.  För bolaget finns betydande tillväxtmöjligheter framgent. Vi inleder bevakning med ett värderingsintervall om 73,00 - 92,00 SEK per aktie. 

Läs mer..

Chordate: Migränbehandling påbörjad

2021-09-01

Chordates Q2 rapport visade på en fortsatt påverkan från pandemin. Uppstarten av kommersiell migränbehandling samt utveckling i Saudiarabien och Kina visar dock på framstegen som gjorts under kvartalet. Vi upprepar värderingsintervallet om 2,11 - 2,99 SEK per aktie. 

Läs mer..

LED iBond: Delayed by the pandemic

2021-09-01

LED iBonds Q2 rapport visade på en lägre omsättning samt resultat än vi förväntat oss. Förvärvet av VirusKill öppnar upp för fler möjligheter inom segmentet, men efter att bolaget sänkt vissa finansiella utsikter på grund av pandemin sänker vi värderingsintervallet till 14,70 - 22,10 DKK per aktie.

Läs mer..

Promore Pharma: Snart klart för ny studie

2021-08-26

Promore Pharmas rapport för Q2 2021 innehöll få överraskningar. Blicken riktas mot den kommande starten för fas II-studien med ensereptide mot ärrbildning under Q1 nästa år. 

Läs mer..

Heliospectra: Still Covid-impacted

2021-08-24

Heliospectras rapport for det andra kvartalet visade på lägre omsättning men högre bruttomarginal än förväntat. Bolaget påverkas fortfarande av Covid-19 pandemin och vi reviderar ned omsättningsprognosen fram till och med Q4 2022. Vi sänker därmed värderingsintervallet till 4,30 - 6,70 SEK per aktie.

Läs mer..

ViroGates: Eagerly awaiting October

2021-08-24

ViroGates Q2-rapport bjöd inte på väsentliga nyheter. Fokusen nu är på ett eventuellt godkännande för suPAR-styrd användning av anakinra mot allvarliga coronafall. Besked väntas i oktober.

Läs mer..

ProstaLund: Målsättning intakt

2021-08-23

ProstaLunds omsättning för Q2 var något lägre än förväntat men bruttomarginalen imponerade återigen. Målsättningen om 1500 behandlingar i år behålls och vi behåller värderingsintervallet om 4,30 - 6,40 SEK per aktie.

Läs mer..

Clemondo: Tappade fart i Q2

2021-08-23

Clemondos Q2 rapport påverkades kraftigt av en minskad försäljning inom Hygien. De svårbedömda utsikterna för segmentet gör att vi reviderar ned försäljningen men vi ser bra tillväxtmöjligheter inom samtliga affärsområden. Vi landar på en lägre motiverad aktievärdering än tidigare; 2,90 - 3,70 SEK per aktie.

Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.


Slutförda uppdrag
1 2 3 4 5  --> Föregående Nästa Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se