Engagemang, kvalité och nyfikenhet
Rådgiving vid företagsaffärer och finansiering
Västra Hamnen Corporate Finance
Hövding offentliggör prospekt
2016-05-19
Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, offentliggör prospekt inför dess nyemission om cirka 42 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
 
Mer information: 
Fredrik Carling, VD, presenterar Hövding på Aktiedagen i Malmö den 24/5.
Plats och tid: Casino Cosmopol, Slottsgatan 33, 10.15 – 10.45
Anmälan: Via webformulär på www.aktiespararna.se 
 
Dokument tillgängliga för nedladdning:
 
Prospekt Anmälningssedel Sammanfattning
Läs mer..
Hövding beslutar om garanterad företrädesemission
2016-04-20

Hövding Sverige AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse beslutat genomföra en nyemission om cirka 42 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr. Emissionen omfattas till 100% av teckningsåtaganden, teckningsavsikter och garantiåtaganden från befintliga ägare och större externa investerare.
Pressmeddelande
Läs mer..
Erbjudandet i Simris Alg övertecknat
2016-04-13

Nyemissionen i Simris Alg inför noteringen på Nasdaq First North blev tecknad till 61,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en överteckning med 11,1 miljoner kronor. Genom emissionen tillförs Bolaget 50,3 miljoner kronor före emissionskostnader och Simris Alg får över 3000 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.

Till följd av överteckningen kommer full tilldelning inte kunna ske. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman och som återgavs i prospektet. Besked om tilldelning via nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor sker den 13 april.
PM: Erbjudandet övertecknat
Läs mer..
Serstech AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen
2016-04-04
Erbjudandet som genomfördes under mars 2016 tecknades till 74% motsvarande ca 17,4 MSEK. Garanterna fick därmed tilldelning motsvarande 26% av respektive åtagande. Totalt tillfördes Bolaget därmed hela emissionsbeloppet om 23,5 MSEK före emissionskostnader.
Serstech AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen
Läs mer..
Simris Alg AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North
2016-03-24

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönt pionjärföretag på Österlen som tillverkar omega-3-olja från odlade alger. 
Bolaget står nu inför listning på Nasdaq First North och gör i samband med detta en nyemission om 50 MSEK.

Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:
 • 29 mars 2016: Lund, Aktiespararträff på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. klockan 17.30 - 21.00
 • 30 mars 2016: Stockholm, Aktiespararträff på Hotel Birger Jarl. Klockan 17.30 - 20.00.
 • 30 mars 2016: Stockholm, Aktiespararträff på Nasdaq, tullvaktsvägen 15. Klockan 17.30-19.30.
 • 31 mars 2016: Hammenhög, Herrestadsvägen 24. Klockan 15.30 - 17.30 eller 18.00 - 20.00
 • 4 april 2016: Malmö, Aktiekväll på World Trade Center, Jungmansg 12. Klockan 18.00 - 20.00
 • 5 april 2016: Göteborg, Aktiekväll på Hotel Park Avenue. Klockan 17.30 - 20.00.
 • 7-8 april 2016: Åre. Kapitalmarknadsdagar med Åre Business forum. Åre Björnen. 
Dokument tillgängliga för nedladdning:
 
Läs mer..
Presentation av Serstech på Aktiedagen i Stockholm
2016-03-09
VD Mikael Wanland presenterar Serstech på Aktiedagen i Stockholm. 
Läs mer..
Serstech offentliggör informationsmemorandum och bjuder in till informationsträffar
2016-03-03

Serstech AB (publ) är ett svenskt bolag noterat på AktieTorget med säte i Lund som utvecklar instrument och lösningar för kemisk identifiering. Bolaget har utvecklat en Ramanspektrometer (Serstech 100 Indicator) och under 2015, ChemDash, en unik molntjänst som ger användaren en helhetsbild över alla instrument. Vidare ger ChemDash tillgång till säker lagring, skapa loggar, köra analyser och därtill alltid vara uppdaterade med nya substanser i biblioteket. Bolaget genomför nu en 100 procent garanterad företrädesemission om cirka 23,5 MSEK.

Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:
 • 3 mars 2016 Ystad, Aktiespararna, Hotel Continental, Hamngatan 13, Klockan 18.00-19.00.
 • 8 mars 2016 Stockholm, Aktiedagen i Stockholm, Operaterrassen. Klockan 9.30-10.00.
 • 10 mars 2016 Malmö, Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 17.30-19.00.
 • 11 mars 2016 Malmö, World Trade Center, Jungmansgatan 12. Klockan 12.00-13.00 (begränsat antal).
 • 14 mars 2016 Helsingborg, Aktiespararna, Hotell Marina Plaza. Klockan 18.00-18.30.
 • 16 mars 2016 Stockholm, Finansevent, Hotel Anglais. Klockan 18.00-21.00. 

Dokument tillgängliga för nedladdning:
Informationmemorandum Teaser Anmälningssedel PM - 2016-03-02
Läs mer..
Erbjudandet i Nuevolution övertecknat
2015-12-07

Nuevolution AB (publ) har slutfört erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Mot bakgrund av att erbjudandet övertecknats har Nuevolution beslutat att utnyttja möjligheten att utöka erbjudandet med 25 MSEK, vilket innebär att aktier emitterades till ett totalt värde om cirka 250 MSEK. Detta motsvarar den största nyemissionen för ett bioteknikföretag som genomförts på Nasdaq First North under 2014 och 2015. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North Premier och första dag för handel med Nuevolutions aktier beräknas till den 17 december 2015.
PM: Erbjudandet övertecknat
Läs mer..
1 2 3 4 5  ... Föregående Nästa 
Pågående uppdrag
Slutförda uppdrag
1 2 3 4 Föregående Nästa 
Certified Adviser
Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.se
Nyhetsbrev
Fyll i nedanstående formulär om du önskar information om kommande investeringserbjudande.
Twitter
OscarAlfPer

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se