Johan Kjell
Styrelseordförande

Johan Kjell bedriver egen konsult- och investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från affärsutveckling och corporate finance och har bland annat varit Head of M&A på If Skadeförsäkring och projektledare på Alfred Berg Fondkommission. VD för Namnband i Göteborg AB. Styrelseordförande C2 Vertical Saftey AB samt ledamot i Online Brands Nordic AB och ett flertal familjeägda bolag.
Oscar Ahlgren
VD

Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning.
Roger Wikström
Styrelseledamot

Roger Wikström har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Med en bakgrund från fastighets- och entreprenadbranschen arbetar han sedan 1999 som styrelseledamot och koncernchef i den av Mohammed H A Al Amoudi ägda Midrocgruppen i Europa.
Christian Lindhé
Styrelseledamot

Christian Lindhé är advokat och civilekonom. Har lång erfarenhet av rådgivning till noterade bolag, M&A-transaktioner och VC-investeringar. Partner på advokatfirman Vinge i Malmö, specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt.

Revisorer

Karin Löwhagen och Anna Stenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se