Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31

Magisterexamen i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se