Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51

Tidigare verksam inom Nordea med ett övergripande ansvar för kvalificerad förmögenhetsförvaltning åt ett antal av bankens största privatkunder, företag och stiftelser. Arbetade därförinnan med värdepappershandel hos Nordbanken Aktier och Nordea Securities. Civilekonom med inriktning Nationalekonomi, Lunds Universitet.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se