Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04

Tidigare verksam som kontorschef och portföljförvaltare på Handelsbanken. Ekonomie Licentiatexamen i företagsekonomi vid Lunds Universitet.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se