Oscar Ahlgren
VD

Telefon: +46 40 200 251
Mobil: +46 733 96 84 50

Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning.
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51

Tidigare verksam inom Nordea med ett övergripande ansvar för kvalificerad förmögenhetsförvaltning åt ett antal av bankens största privatkunder, företag och stiftelser. Arbetade därförinnan med värdepappershandel hos Nordbanken Aktier och Nordea Securities. Civilekonom med inriktning Nationalekonomi, Lunds Universitet.
Jenny Eklund
VD-assistent

Telefon: +46 40 200 254
Mobil: +46 708 51 61 86

Tidigare forskningsstuderande vid Wallenberg Neurocentrum i Lund.
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04

Tidigare verksam som kontorschef och portföljförvaltare på Handelsbanken. Ekonomie Licentiatexamen i företagsekonomi vid Lunds Universitet.
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08

Tidigare bland annat ansvarig för Nordeas svenska analys av makro, räntor och valutor, mäklare obligationer & derivat på Nordea, räntestrateg på Danske Bank och rådgivare med ansvar för Oljefonden på norska finansdepartementet. Utbildad civilekonom vid Norges Handelshøyskole och MSc Economics vid London School of Economics.
Björn Andersson


Telefon: +46 40 200 252
Mobil: +46 736 36 94 13

Magisterexamen i Corporate and Financial Management vid Lunds Universitet med inriktning mot Corporate Finance.
Adam Eliasson
Analytiker

Telefon: +46 40 200 250
Mobil: +46 709 815 550

Magisterexamen i Corporate and Financial Management vid Lunds Universitet med inriktning mot Corporate Finance.
Joakim Eriksson
Analytiker

Telefon: +46 40 200 250
Mobil: +46 727 299 984

Masterexamen vid Copenhagen Business School med inriktning Finance and Investments.
Jens Jacob Aabel Nordkvist
Analytiker

Telefon: +46 40 200 250
Mobil: +46 734 225 876

Masterexamen vid Copenhagen Business School med inriktning Finance and Strategic Management.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se