Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och ägare hjälp med rådgivning i samband med företagsaffärer.

Bolaget grundades 2005 som Västra Hamnen Fonder AB. Som mest förvaltades drygt en miljard kronor genom tre egna värdepappersfonder. 2008 breddades verksamheten till att även inkludera investeringsrådgivning, värdepappersmäkleri och företagsrådgivning och bolaget namnändrades till Västra Hamnen Fondkommission AB. Företagsrådgivningen blev med tiden ett allt större och viktigare affärsområde. Under 2013 valde man därför att fokusera samtliga resurser på detta affärsområde och under ordnade former avveckla övriga verksamheter. Under våren 2014 var denna transformering helt genomförd och bolaget namnändrades till Västra Hamnen Corporate Finance AB.


Tillstånd

Västra Hamnen Corporate Finance står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd:

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

(2 kap. 1 § 1 samt 7 samt 3 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som sidoverksamhet:

  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
  • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument;
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument.

(2 kap. 2 § 3, 5 och 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Tillstånd att som annan sidoverksamhet:

  • Bedriva verksamhet som Certified Adviser

(2 kap. 3 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)


Finansiell information


Offentliggörande av finansiell information 2021-06-30
Offentliggörande av finansiell information 2021-03-31
Offentliggörande av finansiell information 2020-12-31
Offentliggörande av finansiell information 2020-09-30
Offentliggörande av finansiell information 2020-06-30
Offentliggörande av finansiell information 2020-03-31
Offentliggörande av finansiell information 2019-12-31
Offentliggörande av finansiell information 2019-09-30
Offentliggörande av finansiell information 2019-06-30
Offentliggörande av finansiell information 2019-03-31
Offentliggörande av finansiell information 2018-12-31
Offentliggörande av finansiell information 2018-09-30
Offentliggörande av finansiell information 2018-06-30
Offentliggörande av finansiell information 2018-03-31
Offentliggörande av finansiell information 2017-12-31


Klagomål

Som finansiella rådgivare arbetar vi långsiktigt och med målsättning att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi erbjuder. Om du som kund inte är nöjd med någon av våra tjänster vill vi att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Vi önskar att du i första hand vänder dig till kontaktpersonen hos Västra Hamnen Corporate Finance för den aktuella tjänsten. Vår ambition är att redan i denna kontakt hitta en lösning på problemet. Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår VD som är klagomålsansvarig hos Västra Hamnen Corporate Finance.

Du kan även vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen eller den Allmänna Reklamationsnämnden för att erhålla vägledning i ärendet.

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Att: Klagomålsansvarig
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö


Övrig information


Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Hantering av intressekonflikter
Ersättningspolicy
Riktlinjer för behandling av personuppgifter
Policy för att främja mångfald i styrelsen

Lediga tjänster
Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Välkommen att skicka din ansökan till: rekrytering@vhcorp.se
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se