Vi erbjuder tjänsten Marknadsfokus till bolag som önskar att öka sin synlighet gentemot aktiemarknaden. Skrivna analysrapporter, ofta kallat uppdragsanalys, utgör en viktig del av tjänsten. Våra erfarna analytiker följer bolaget löpande och skickar uppdateringar till marknaden vid händelser som är viktiga för en bedömning av dess aktier.

Tjänsten omfattar bl.a. följande delar:

  • En fyllig initial analysrapport med genomgång av möjligheter och risker
  • Löpande skriftliga uppdateringar vid kvartalsrapporter eller andra viktiga händelser
  • Värdskap för telekonferenser vid bolagets kvartalsrapporter
  • Videointervju med ledande befattningshavare
  • Deltagande vid Västra Hamnens investerarkonferenserVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se