Syftet med förvärv är att skapa värden genom effektiv tillväxt. Exempel på detta innefattar bland annat:

  • Synergioptimering – operativ genom stordrifts- eller skalfördelar eller finansiell genom jämnare kassaflöden
  • Prissättning på krisdrabbade företag - möjlighet att förvärva en grupp tillgångar billigare än köpa separat, kan gälla patent, resurser eller produktionsfaktorer
  • Strategisk omläggning – effektiv anpassning av bolaget på grund av förändringar i omgivning
  • Diversifiering – spridning av risker eller utnyttjande av bättre tillväxtmöjligheter och uppnå kritisk massa på nya marknader
  • Marknadsandelar – större inflytande på marknaden eller konsolidering av en fragmenterad industri
  • Utnyttja bristfällig ledning – möjlighet att styra målbolag bättre

Västra Hamnen Corporate Finance är inriktade på rådgivning vid förvärv av bolag i storleksordningen 50 till 500 miljoner kronor i bolagsvärde.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se