Det finns många anledningar till en företagsförsäljning. Det kan handla om ett generationsskifte, behov av en mer spridd ägarstruktur, realisering av kostnadssynergier eller övertagande av en intern eller extern företagsledning. Oberoende av anledning till försäljning är målen de samma – att hitta rätt köpare till rätt pris.

Västra Hamnen Corporate Finance är inriktade på rådgivning vid försäljning av bolag i storleksordningen 50 till 500 miljoner kronor i bolagsvärde.

Referensuppdrag
BolagsförsäljningVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se