Vid något tillfälle når de flesta företag en tidpunkt då extern finansiering behövs för fortsatt expansion. Det kan handla om att finansiera ett förvärv, säkerställa en pågående geografisk expansion eller fortsatt produktutveckling.

Tillsammans utvärderar vi grundligt vilka möjligheter till externt kapital som finns tillgängligt och tar fram en lämplig struktur för finansiering, vilket ibland är en kombination av eget kapital, traditionella lån och övrig lånefinansiering.

En typisk transaktion är mellan 20 och 100 miljoner kronor.

Referensuppdrag
KapitalanskaffningarLånefinansiering
Kapitalanskaffning (privat)Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se