Västra Hamnen Corporate Finance är av NASDAQ OMX Stockholm AB auktoriserad rådgivare (Certified Adviser) att bistå bolag som avser att bli listade eller som är listade på marknadsplatsen NASDAQ First North. En Certified Adviser utför övervakning och vägledning avseende bolagens regelefterlevnad och informationsgivning. För att erhålla denna certifiering krävs gedigen kunskap om regelverket, dokumenterad rådgivningserfarenhet från företagstransaktioner och listningsprocesser, samt kapacitet att bistå noterade bolag med kvalificerad kommunikationsrådgivning.

Rollen som Certified Adviser innefattar bland annat följande tjänster:

  • Kontrollera att de regler som gäller för bolag listade på Nasdaq First North efterlevs
  • Granska och vägleda i informationsgivningsfrågor
  • Lämna råd i övriga aktiemarknadsfrågorVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se