Västra Hamnen Corporate Finance har gedigen erfarenhet att hantera de utmaningar som en publik miljö medför. Det innefattar en genomgripande kunskap om marknadsregler, praxis och koder som utgör ramverket för publika transaktioner men också grundlig förståelse för aktieägarens preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Exempel på tjänster som erbjuds i samband med börstransaktioner:

  • Framtagande av tids- och aktivitetsplan tillsammans med klient
  • Rådgivning kring vilken typ av transaktion (företrädesemission, riktad emission), användande av garantikonsortium, storlek och teckningskurs
  • Analys av bolagets värdedrivande faktorer och hur dessa på bästa sätt presenteras för marknaden
  • Framtagande av presentationsmaterial samt prospekt eller informationsmemorandum
  • Kontakt med börs, Finansispektionen och emissionsinstitut
Referensuppdrag
BörsintroduktionVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se