Västra Hamnen är en konsultfirma inom corporate finance som tillhandahåller bland annat projektledningstjänster vid kapitalanskaffningar. Västra Hamnen står under tillsyn av Finansinspektionen och har varit verksam på den finansiella marknaden sedan 2005.

Västra Hamnen Corporate Finance genomför finansiella transaktioner till små och medelstora bolag, vanligen till ett värde mellan 20-500 miljoner kronor. Vi tar ett fullständigt ansvar och hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med förvärv, försäljning och finansiering.

Våra uppdragsgivare består av såväl börsbolag och riskkapitalbolag som entreprenörer och privata bolag. Vår ambition är att arbeta selektivt och långsiktigt med ett begränsat antal klienter för att säkerställa högsta kvalitet i alla uppdrag.

Som kund i Västra Hamnen Corporate Finance erbjuds Du en långsiktig affärspartner med gedigen kompetens och hög kvalitet i alla tjänster som förmedlas.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se