Unitemission Crunchfish

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Crunchfish AB (publ) i samband med deras unitemission på Nasdaq First North Growth Market. 


Villkor

Teckningsvillkor: Trettiotre (33) befintliga aktier ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. 
Unit: Tre (3) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner (TO9).
Teckningskurs: 75 kronor per unit 
Emissionsbelopp: 64,4 MSEK
Antal units i Erbjudandet: 859 036 units
Avstämningsdag: 7 oktober 2021
Teckningsperiod:11 - 25 oktober 2021
Handel med uniträtter: 11 - 20 oktober 2021
Handel med BTU: 11 oktober 2021 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Offentliggörande utfall:Omkring den 28 oktober 2021.
Utnyttjande av TO1:Optionsinnehavare har rätt att under perioden 5 - 19 december 2022 teckna nya aktier. 
Teckningskurs TO1:70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från
och med den 16 november 2022 till och med den 30 november 2022, dock högst 37,50
kronor (dock att teckningskursen inte kan understiga aktien kvotvärde). 
Åtagande: Tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Erbjudandet.
Teckna via: Avanza
Nordnet
Nordic Issuing

Kort om Crunchfish

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning som använder en betalprocess i två steg, först clearing offline följd av online settlement. Detta gör digital betalning robust och oberoende av nätet. Crunchfish Digital Cash plånbok är exceptionell flexibel och kan användas med alla typer av betalningslösningar. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.


Kontaktperson
Björn Andersson


Telefon: +46 40 200 252
Mobil: +46 736 36 94 13
Epost

Dokument
2021-10-10
2021-10-06

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se