Företrädesemission Invent Medic

Västra Hamnen Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Invent Medic Sweden AB (publ) i samband med deras företrädesemission på Spotlight Stockmarket. 


Kort om Invent Medic

Invent Medic är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar med att förbättra livskvaliteten och underlätta vardagen för kvinnor världen över genom att tillhandahålla innovativa produkter för ett enkelt och tryggt vardagsbruk. När Europa nu öppnar upp efter pandemin satsar Invent Medic på att öka sin marknadsföring och försäljning av Efemia kontinensstöd med extra fokus på Norden, Storbritannien och Tyskland. Samtidigt förbereds en lansering av Efemia Menstrual Cup på utvalda europeiska marknader under slutet av året.

Efemia Bladder Support: Effektiv lösning för ett problem som drabbar var femte kvinna 

Ansträngningsinkontinens (SUI) drabbar omkring 20 procent av alla kvinnor, och symtomen märks framför allt av vid fysisk aktivitet. Efemia är en patentskyddad produkt som erbjuder en enkel, effektiv och operationsfri lösning för SUI. Invent Medic har genomfört framgångsrika kliniska studier med produkten, och hela 83 procent av hjälpta studiedeltagare i en studie har uppgivit att de kommer att fortsätta använda produkten. Produkten säljs i Sverige i egen regi samt i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Spanien, Storbritannien, Irland, Holland och Belgien med distributionspartners. Bolaget satsar nu på att etablera mer av sin egen framgångsrika marknadsföring direkt till konsument, med fokus på träning och löpning, även i Storbritannien och Tyskland, samt digitalt på samtliga marknader. 

Efemia Manstrual Cup: Starkt gensvar inför lanseringen i slutet av året 

Bolagets kommande andra produkt har fått ett mycket positivt gensvar i de tester och utvärderingar som genomförts med potentiella slutanvändare inför lanseringen. Produktens holistiska koncept samt bolagets gedigna erfarenhet från utvecklingen av Efemia Bladder Support gör detta till ett spännande satsning med en bred global marknadspotential. Bolaget planerar att lansera Efemia Menstrual Cup på utvalda europeiska marknader under slutet av 2021. Försäljningen kommer att dra nytta av bolagets upparbetade nätverk och marknadsorganisation samtidigt som kännedomen väntas öka för varumärket Efemia som helhet.


Kontaktperson
Björn Andersson


Telefon: +46 40 200 252
Mobil: +46 736 36 94 13
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se