Movinn - IPO Danmark

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Movinn A/S i samband med deras notering på Nasdaq First North Growth Market Danmark. 


Villkor

Teckningskurs: 10,80 DKK per aktie 
Pre-money värdering: 150 MDKK
Emissionsbelopp: 25 - 33 MDKK 
Handelsplattform:Nasdaq First North Growth Market Danmark
Teckningsperiod:14 - 27 oktober 2021
Likviddag: 2 november 2021
Första dag för handel:4 november 2021
Ticker:MOVINN
Temporär ISIN:DK0061555885
Permanent ISIN:DK0061555539
Åtagande: Teckningsåtaganden om 22,7 MDKK, motsvarande 69 procent av maximala Erbjudandet
Hemsida: Movinn.com
Teckna via:Nordnet

Kort om Movinn

Movinn A/S är ett ledande bolag inom uthyrning av servicerade lägenheter med verksamhet i Danmarks tre största städer, Köpenhamn, Odense och Aarhus. Movinn grundades 2014 och har sedan dess växt till närmare 300 lägenheter i drift. Bolaget äger inga lägenheter utan hyr dessa på marknadsmässiga villkor av större hyresvärdar. Lägenheterna inreds och hyrs ut till primärt företagskunder som har behov av boende för anställda eller försäkringsbolag som behöver erbjuda ett tillfälligt boende för kunder som t.ex råkat ut för brand eller större vattenskada i sitt hem. Många stora danska och internationella bolag såsom Novo Nordisk, Pandora, Vestas, Maersk, Accenture, Tryg m.fl hör till Movinn’s återkommande kunder.

En viktig del av Movinn’s erbjudande är en mycket hög servicenivå såsom, städning, tvätt och uthyrning av diverse saker som de boende har behov av under sin vistelse. Detta i kombination med en hög grad av digitalisering i form av bolagets egenutvecklade IT-infrastruktur ger förutsättningar för god lönsamhet och tillväxt utan att behöva utöka organisationen i större omfattning. Bolaget är lönsamt och har som ambition att fortsätta sin tillväxt på hemmamarknaden i Danmark. 

Det kapital som tillförs i samband med noteringen på Nasdaq First North i Danmark kommer primärt gå till internationell expansion i närliggande länder där det finns behov av en aktör som Movinn, ofta på önskemål från befintliga kunder. 


Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-13

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se