Emission i InCoax

InCoax Networks AB genomför en emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 41 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan InCoax högst tillföras ytterligare cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare, Saugatuck Invest AB, Norrlandspojkarna AB och BLL Invest AB.


Tidsplan

31 mars 2021: Extra bolagstämma

6 april 2021:  Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

7 april 2021: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

8 april 2021:  Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen

12 april – 26 april 2021: Teckningsperiod

12 april – 21 april 2021: Handel med uniträtter

29 april 2021:  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission


Om InCoax

InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om InCoax, besök incoax.com. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2021-04-07
2021-03-11

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se