Emission i Magle Chemoswed

Magle Chemoswed AB gör en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare . Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra bolaget 20 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas till 100 procent av vederlagsfria teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare.


Villkor

Teckningskurs: 25 SEK per aktie

Teckningsperiod: 2 december - 16 december 2020

Antal aktier i Erbjudandet: 800 000


Kort om Magle Chemoswed

Magle Chemoswed är ett internationellt kontraktutveckling- och tillverkningsbolag (CDMO) som tillsammans med kunder tar innovationer från idé till produkt och samtidigt utvecklar sin produktportfölj. Som ett integrerat bolag har Magle Chemoswed omfattande kapacitet i hela värdekedjan, från upptäckt, utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter baserade på den egna patenterade och skyddade teknologiplattformen. Läs mer på www.maglechemoswed.com.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost


Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se