Emission i Heliospectra

Heliospectra AB gör en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare . Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Heliospectra cirka 50,6 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare, Welandkoncernen och Midroc New Technology. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 32,7 MSEK före emissionskostnader.


Villkor

Teckningskurs: 2,4 SEK per Unit

Teckningsperiod: 5 november - 19 november 2020

Antal Units i Erbjudandet: 21 066 945 


Kort om Heliospectra

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök www.heliospectra.com.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se