Unitemission MedicPen

Västra Hamnen Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med Medicpen AB (publ) företrädesemission på Spotlight Stock Market. 


Villkor

Teckningsvillkor: Sju (7) befintliga aktier ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit
Unit: Två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO5)
Teckningskurs: 0,82 SEK per unit (0,41 SEK per aktie) 
Emissionsbelopp: 25,9 MSEK
Antal units i Erbjudandet: 31 581 275 units
Avstämningsdag: 4 januari 2021
Teckningsperiod:8 januari - 22 januari 2021
Handel med uniträtter: 8 januari - 20 januari 2021
Handel med BTU: 8 januari 2021 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket
Utnyttjande av TO5:Optionsinnehavare har rätt att under perioden 19 maj - 2 juni 2022 teckna nya aktier
Åtagande: Tecknings- och garantiåtagande motsvarande 100 procent av Erbjudandet

Kort om MedicPen AB (publ)

MedicPen utvecklar och marknadsför e-hälsolösningar som förbättrar följsamhet och övervakning vid medicinering. Bolagets produkter tillverkas i Sverige. Marknadsföring och försäljning har hittills skett tillsammans med samarbetspartners.

I Danmark implementeras Bolagets medicinhanteringssystem tillsammans med IT-bolaget CareConsult A/S, ATEA Danmark och Kronans apotek. I Sverige samarbetar MedicPen med Telenta vilka erbjuder larm- och säkerhetslösningar.

Bolaget har för avsikt att kunna erbjuda även den svenska marknaden en lösning som innebär att kommunerna radikalt kan minska tiden som ägnas åt medicinhantering och därmed frigöra fler händer i omsorgen.


Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se