Företrädesemission InCoax

Västra Hamnen Corporate Finance agerade finansiell rådgivare i samband med InCoax Networks AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North Growth Market.

Villkor

Teckningskurs: 5,25 SEK

Teckningsperiod: 24 augusti - 7 september 2020

Erbjudandets storlek: 48 MSEK


Kort om InCoax

InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om Incoax, besök incoax.com. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2020-08-20
2020-08-20
2020-07-23

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se