Företrädesemission Hövding

Västra Hamnen Corporate Finance agerade finansiell rådgivare i samband med Hövding Sverige AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North Growth Market.

Villkor

Teckningskurs: 15,50 SEK

Teckningsperiod: 14 augusti - 28 augusti 2020

Erbjudandets storlek: 61 MSEK

Antal aktier i Erbjudandet: 3 931 959 nya aktier


Kort om Hövding

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2020-08-12
2020-08-12
2020-07-20

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se