Unitemission i ProstaLund

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till ProstaLund AB (publ) i samband med deras unitemission på Nasdaq First North Growth Market. 


Villkor

Teckningsvillkor: Fyra (4) befintliga aktier ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. 
Unit: En (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).
Teckningskurs: 1,50 SEK per unit 
Emissionsbelopp: 12,2 MSEK
Antal units i Erbjudandet: 8 131 362 units
Övertilldelningsoption:1 500 000 units (2,25 MSEK)
Avstämningsdag: 17 juni 2020
Teckningsperiod:22 juni - 3 juli 2020
Handel med uniträtter: 22 juni - 1 juli 2020
Handel med BTU: 22 juni 2020 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Offentliggörande utfall:Omkring den 7 juli 2020.
Utnyttjande av TO1:Optionsinnehavare har rätt att under perioden 5 - 7 juli 2021 teckna nya aktier. 
Teckningskurs TO1:2 SEK per aktie
Åtagande: Tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 81 procent av Erbjudandet.


Kort om ProstaLund

ProstaLund är ett svenskt bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar innovativa produkter för behandling av BPH (godartad prostataförstoring) och har bl.a. patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling för BPH. Behandlingsmetoden används idag globalt och över 50 000 patienter har hittills genomgått behandling med CoreTherm®. BPH är en av de mer utbredda folksjukdomarna som drabbar män i allt ökande utsträckning med ålder. I västvärlden söker över 20 miljoner män läkarvård för denna sjukdom och över 2,5 miljoner män skulle kunna behandlas med CoreTherm®.

Efter implementering av en ny strategi under andra halvan av 2018 har användningen av CoreTherm® ökat, i synnerhet i Sverige. Bolagets fokus på Norden, där de utmanar rådande behandlingstradition samt att man ökat information till patient/allmänhet om CoreTherm® har gjort att försäljningen ökat till en  ny nivå. Första kvartalet i år köptes drygt 70% fler CoreTherm® behandlingskatetrar jämfört med samma period 2019, och drygt 3 gånger fler än Q1 2018. Detta trots att Covid-19, som från och med mars i år, fick sjukvården att ställa in stora delar av sin verksamhet avseende planerade operationer. CoreTherm® vinner helt klart allt mer acceptans och mark i Sverige. 


Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost


Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se