Emission Chordate

Västra Hamnen Corporate Finance agerade finansiell rådgivare i samband med Chordate Medical Holding AB (publ) företrädesemission och riktade emission på Nasdaq First North Growth Market.


Villkor företrädesemission

Teckningskurs: 2,5 SEK per unit. Varje fem aktier och fyra optioner av serie TO7.

Teckningsperiod: 27 augusti - 10 september 2020


Kort om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), en unik nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk rinit och kronisk migrän. K.O.S är en enkel och kostnadseffektiv behandling utan läkemedel eller kirurgi, som i ett flertal kliniska studier har påvisats vara fri från oväntade bieffekter. Verksamheten grundades 2005 och K.O.S erhöll sitt CE-märke för rinitbehandling 2011. Bolaget arbetar idag intensivt med att även få indikationen kronisk migrän CE-märkt för att möjliggöra försäljning även inom denna marknad.

Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se