Unitemission Chordate

Västra Hamnen Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med Chordate Medical Holding AB (publ) företrädesemission och riktade emission på NGM Nordic SME. 


Villkor

Teckningsvillkor: Åtta (8) befintliga aktier ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit
Unit: Fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner (TO7)
Teckningskurs: 2,50 SEK per unit (0,50 SEK per aktie) 
Emissionsbelopp: 14,9 MSEK
Antal units i Erbjudandet: 5 981 938 Units
Avstämningsdag: 25 augusti 2020
Teckningsperiod:27 augusti - 10 september 2020
Handel med uniträtter: 27 augusti - 8 september 2020
Handel med BTU: 27 augusti 2020 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket
Offentliggörande utfall:Omkring den 11 september 2020
Utnyttjande av TO7:Optionsinnehavare har rätt att under perioden 1 - 29 oktober 2021 teckna nya aktier 
Teckningskurs TO7:0,75 SEK per aktie
Åtagande: Teckningsåtaganden motsvarande cirka 44 procent av Erbjudandet


Kort om Chordate Medical Holding

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som genom sitt helägda dotterbolag Chordate Medical AB utvecklar, säljer och marknadsför K.O.S (Kinetic Oscillation Stimulation), en unik nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk rinit och kronisk migrän. K.O.S är en enkel och kostnadseffektiv behandling utan läkemedel eller kirurgi, som i ett flertal kliniska studier har påvisats vara fri från oväntade bieffekter. Verksamheten grundades 2005 och K.O.S erhöll sitt CE-märke för rinitbehandling 2011. Bolaget arbetar idag intensivt med att även få indikationen kronisk migrän CE-märkt för att möjliggöra försäljning även inom denna marknad.


Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se