Emission i Crunchfish

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Crunchfish AB (publ) vid bolagets företrädesemission om upp till 25,5 MSEK. Emissionen är säkerställd till 100% via tecknings- och garantiåtaganden från befintliga ägare. Teckningsperioden löper från den 30 mars till den 14 april 2020.


Villkor

Teckningskurs: 9,9 SEK

Teckningsperiod: 30 mars - 14 april 2020

Erbjudandets storlek: 25,5 MSEK


Kort om Crunchfish

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel ochaugmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus pånärhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen ochbetalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuderbolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledandei världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfishär noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2020-03-27
2020-03-12
2020-03-27

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se