Shape Robotics, IPO Danmark

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Shape Robotics A/S vid deras notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark. I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission uppgående till 20 – 27 miljoner DKK. Det maximala erbjudandet är på förhand tecknat till 67 procent via teckningsförbindelser från både svenska och danska investerare.

Villkor

Teckningskurs: 9,80 DKK

Pre-money värdering: 40 miljoner DKK

Teckningsperiod: 4 - 18 juni 2020

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Likviddag: 23 juni 2020

Första dag för handel: 25 juni 2020

Erbjudandets storlek: 20– 27 miljoner DKK

Antal aktier i Erbjudandet: Minst 2 040 817 och maximalt 2 755 102 nya aktier

Ticker: SHAPE

Temporär ISIN: DK0061273208

Permanent ISIN: DK0061273125

Kort om Shape Robotics

Shape Robotics är ett danskt företag som verkar inom utbildningsteknologi. Bolaget har utvecklat Fable, ett innovativt och modulärt robotsystem som gör det enkelt och roligt för studenter att bygga och programmera sina egna robotar. Dagens teknik med artificiell intelligens och automatisering har förändrat sättet som människor lever och arbetar på, vilket sätter press på utbildningsinstitutioner i alla delar av världen att anpassa sig. Shape Robotics hjälper dessa institutioner att tillhandahålla undervisning i framkant som kan förbereda elever för en snabbföränderlig framtid.

Systemet är lärarvänligt eftersom det är utformat för att användas i klassrummet. Det är snabbt och enkelt att installera, kostnadseffektivt och väl stöttat av högkvalitativt utbildningsinnehåll. Fable motiverar eleverna att göra praktiska problembaserade inlärningsaktiviteter med robotteknik för att lära sig både traditionella ämnen och färdigheter som har blivit viktiga under 2000-talet.

Sedan 2017, säljs Fable både direkt till kunder och indirekt genom ett internationellt nätverk av återförsäljare och distributörer. Redan idag används tusentals Fable-robotar vid utbildningsinstitutioner runt om i världen. Bolaget har för närvarande 22 anställda.

Motiv till Erbjudandet

Shape Robotics har byggt en plattform för tillväxt och marknadspenetrering på den globala marknaden för utbildningsrobotar. Bolaget kommer att utnyttja denna möjlighet att bli en ledande aktör inom utbildningsrobotar med stark global tillväxt. Genom att utöka och stärka sitt säljnätverk kommer Bolaget att växa på befintliga marknader och penetrera nya tillväxtmarknader. Bolaget planerar också att lansera nya prenumerationstjänster för att nå de delar av skolor som är långsammare att anamma ny teknik. För att hålla sig före konkurrensen kommer Shape Robotics även fortsätta utveckla nya produkter, plattformar och innehåll. Bolagets ambition är att ge alla lärare möjlighet att skapa bättre lärande genom Fable. Den typ av lärande som har en varaktig positiv inverkan och gör det möjligt för eleverna att bli redo för framtida utbildning, jobb och liv.

Shape Robotics har nått en punkt där Fable har visat sig vara en attraktiv och konkurrenskraftig EdTech-produkt. För att dra full nytta av marknadens dragkraft och kapitalisera på den snabbt växande marknaden för utbildningsrobotar, genomför Bolaget föreliggande Erbjudande. Genom Erbjudandet förväntas Shape Robotics tillföras ett bruttobelopp (inklusive konvertering av skuld på 2,1 MDKK) om minst 20 miljoner DKK och högst 27 miljoner DKK före avdrag för transaktionskostnader, som beräknas till cirka 3,5 miljoner DKK. Nedan följer en uppskattning av användningen av intäkter:

 • 60 procent kommer att användas till försäljning och marknadsföring för att:
  - Bygga en solid marknadsgrund genom befintliga och nya distributörer samt återförsäljare runt om i världen.
  - Skapa medvetenhet om Fable på viktiga marknader, t.ex. genom deltagande i utställningar och lansering av     Fable-tävlingar.
  - Lansera och bredda lanseringen av prenumerationstjänster.

 • 20 procent kommer att användas till affärsinfrastruktur för att:
  - Öka bruttomarginalen genom kostnadsminskningar i produktionen, göra produktionen skalbar genom         outsourcing och genom att öka lagret.
  - Upprätta en kostnadseffektiv och global leverans genom att skapa partnerskap inom logistik runt om i världen.

 • 15 procent kommer att användas till forskning och utveckling för att:
  - Stärka produktportföljen genom nya Fable-produkter och förbättra befintliga produkter, t.ex. genom att utveckla    nya funktioner och verktyg.

 • 5 procent kommer att användas till utbildningsinnehåll för att:
  - Anpassa utbildningsinnehåll för viktiga marknader, t.ex. översätta och kartlägga det till nationella läroplaner.
  - Utveckla nytt utbildningsinnehåll, t.ex. innehållspaket för att lära ut artificiell intelligens och IoT.

Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument
2020-06-03
2020-06-03
2020-06-03

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se