Magle Chemoswed, IPO

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed vid deras notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomför en försäljning av befintliga aktier om 50 miljoner kronor. Erbjudandet är på förhand tecknat till cirka 78 procent via teckningsåtagande.


Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och omfattar 2 500 000 befintliga aktier i Magle Chemoswed, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid full anslutning uppgår Erbjudandet till 50 MSEK.
  • Säljande aktieägare är Magle AB, ett bolag som indirekt helägs av Hans Henrik Lidgard, och som äger samtliga aktier i Bolaget före Erbjudandet.
  • Priset per aktie uppgår till 20 SEK per aktie.
  • Inför Erbjudandet har Fosielund Holding AB, Tibia Konsult AB och Birka Stock AB åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om 28 MSEK. Därutöver har styrelseledamöter och ett mindre antal investerare åtagit sig att till samma pris och på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet förvärva aktier motsvarande totalt 10,75 MSEK. Totalt omfattas därmed Erbjudandet av åtaganden uppgående till 38,75 MSEK.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 5 juni – 17 juni 2020.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 30 juni 2020.


Anmälan om förvärv av aktier

Förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 den 17 juni 2020. Anmälan kan också ske elektroniskt via Bank-ID på Aqurats hemsida. Depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig för förvärv av aktier via Nordnets respektive Avanzas Internettjänst fram till kl. 23.59 den 16 juni 2020.

Observera att det i Erbjudandet inte är möjligt att teckna aktier till ett investeringssparkonto (ISK). Den som har ett kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt.


Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2020-06-02
2020-06-02
2020-06-02
2020-06-02

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se