LED iBond, IPO Danmark

Västra Hamnen Corporate Finance var finansiell rådgivare till LED iBond International A/S vid deras notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark. I samband med noteringen genomförde bolaget en nyemission uppgående till 32,3 miljoner DKK. Emissionen tecknades till mer än 140 miljoner DKK, motsvarande mer än 11 gånger den tillgängliga delen. 

Villkor

Teckningskurs: 6,88 DKK

Pre-money värdering: 55 miljoner DKK

Teckningsperiod: 25 maj – 9 juni 2020

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Likviddag: 12 juni 2020

Första dag för handel: 15 juni 2020

Erbjudandets storlek: 25 – 32,3 miljoner DKK

Antal aktier i Erbjudandet: Minst 3 633 721 och maximalt 4 691 860 nya aktier

Ticker: LEDIBOND

Temporär ISIN: DK0061274529

Permanent ISIN: DK0061274446

Kort om LED iBond

LED iBond är ett danskt teknikföretag vars vision är att integrera ljus och data i intelligenta infrastrukturer och att skapa innovativa belysningslösningar som bidrar till hållbar tillväxt och generellt förbättrar människors hälsa och övergripande livskvalitet.

LED iBond grundades 2014 av VD Rolf H. Sprunk-Jansen och CTO Lars Frederiksen. Genom flera års utveckling har företaget byggt upp en omfattande expertis inom modern LED-teknik kombinerad med IT. I LED iBonds teknologiplattform monteras lysdioder (LED) mellan två aluminiumskikt separerade med ett isolerande mellanlager. I denna sandwich-konstruktion kombineras lysdioder, "smarta" elektroniska komponenter, data och elektricitet i en mycket tunn panel utan extern strömledning eller behov av kylning. Den patenterade tekniken möjliggör kraftfulla belysningslösningar i nästan vilken form som helst; lösningar som samtidigt fungerar som en "open source" strömkälla och digitalt nätverk för "smarta" komponenter som sensorer och kameror.

Den unika kompetensen som LED iBond har byggt inom dataöverföring, kontrollerbar belysning, effektiv temperaturreglering och datakommunikation har gjort att företaget idag fokuserar på att kommersialisera tekniken inom tre marknadssegment som alla drivs av starka megatrender: Smart bulidings, dvs. intelligenta och gröna byggnader, UV-desinfektion och Vertical farming.

Smart buildings: På den snabbväxande marknaden för automatisering av digital byggnadsinfrastruktur erbjuder LED iBonds teknologiplattform otaliga möjligheter att integrera intelligent ljuskontroll och datainsamlingssensorer för Internet of Things (IoT) och därmed bidra till att göra fastigheter grönare. Den globala Smart buildings-marknaden växer med nästan 12% per år då byggare och fastighetsägare genomför energisparande åtgärder, implementerar nya lagkrav och installerar nya intelligenta komfortfunktioner i såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

I det viktiga marknadssegmentet för hisstak, med en global installerad bas på 16 miljoner hissar, är LED iBonds teknik positionerad för att ta betydande marknadsandelar med dess 6 mm tunna och mångsidiga ljuspanel. Denna garanterar underhållsfri och därmed kostnadseffektiv LED-belysning med lång livslängd och förmågan att integrera funktioner som nödbelysning och tvåvägskommunikation.

UV-desinfektion: UV-ljus dödar virus och bakterier. Med hjälp av nya UV-lysdioder kan LED iBonds teknik användas för att rengöra ytor, luft och vatten. Tekniken kan t.ex. användas som plattform för små handhållna enheter för effektiv desinfektion av exempelvis kontorsmiljöer, restauranger och hotell. Marknaden för UV-desinficeringsutrustning växer med 12% per år, dels drivet av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska fördelarna med UV-lysdioder, dels av den växande efterfrågan på yt-, vatten- och luftrengöringslösningar och av ett specifikt behov av desinfektionslösningar för att bekämpa infektionssjukdomar såsom covid-19.

Vertical farming: Inom Vertical farming odlas grödor i växthus på höjden i flera lager. Detta kräver intelligent och kontrollerbar belysning, effektiv ventilation och effektiv temperaturreglering i en kompakt miljö, krav som uppfylls med LED iBonds teknik. Den nya Vertical farming-marknaden beräknas växa med 19% per år, drivet av en ständigt växande befolkning, fortsatt urbanisering och tillväxt i legaliserad cannabisproduktion.

En stor del av LED iBonds verksamhet är baserad på flaggskeppsprodukten Tracy®, ett innovativt belysningskoncept för både bostäder och företag som butiker, kontor, restauranger och hotell. Tracy® utsågs till "Highly Commended Interior Luminaire of the Year" vid LUX Awards under 2018. LED iBond har egen produktion i en helautomatisk Tracy-produktionslinje i Farum nära Köpenhamn.

LED iBond har bland annat tillhandahållit följande lösningar:

  • Ersättning av traditionell belysning med en intelligent belysningsinfrastruktur som består av 3,2 kilometer Tracy® för biblioteket i tre våningar vid Danmarks tekniska universitet.
  • 3 600 hyllor med avancerad LED-belysning för det nya Deichman-biblioteket i Oslo.
  • Hisstak för danska järnvägsstationer i samarbete med ThyssenKrupp Elevator.

LED iBond har en stark tro på att de ovannämnda marknadsmöjligheterna kommer att uppvisa markant tillväxt under de kommande åren.

LED iBond är ett företag i en betydande tillväxtfas och företaget söker finansiering för fortsatt utveckling inom de tre globala tillväxtområdena: Smart buildings, UV-desinfektion och Vertical Farming.

Intäkterna från emissionen kommer främst att användas för att ytterligare utöka försäljnings- och distributionskanalerna internationellt samt för att utveckla nya områden inom UV-desinfektion och Vertical farming. Intäkterna kommer också att användas för vidareutveckling och skydd av befintliga patent samt nya patentansökningar. Vidare förväntas också att en mindre del av intäkterna gå till rörelsekapital och optimering av produktionen.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2020-05-25
2020-05-25
2020-05-25

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se