Emission i Heliospectra

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Heliospectra AB (publ) vid bolagets företrädesemission om upp till 51,5 MSEK. Emissionen är säkerställd till 100% via tecknings- och garantiåtaganden från bolagets större ägare. Teckningsperioden löper från den 20 november till den 4 december 2019.


Villkor

Teckningskurs: 5,5 SEK

Teckningsperiod: 20 november - 4 december 2019

Erbjudandets storlek: 51,5 MSEK

Antal aktier i Erbjudandet: 9 363 086 nya aktier


Kort om Heliospectra

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök www.heliospectra.com.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2019-11-19
2019-11-19
2019-10-25

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se