Riktad emission i Klaria

Västra Hamnen Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Klaria Pharma Holding AB (publ) vid bolagets kapitalanskaffning om 27,1 MSEK, varav 17,1 mkr genom riktad emission och 10 mkr genom lån.


Villkor i riktad emission

Erbjudandets storlek: 17,1 mkr

Teckningskurs; 3 kr/aktie

Upptagande till handel: maj 2020


Om Klaria

Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi - en film som fäster i munslemhinnan - med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se