Emission i ProstaLund

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till ProstaLund Ab (publ) vid bolagets företrädesemission om upp till 25,7 MSEK. Emissionen är säkerställd till 70% via tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsperioden löper från den 28 maj till den 11 juni 2019.

Villkor

Teckningskurs: 1,25 SEK

Teckningsperiod: 28 maj - 11 juni 2019

Erbjudandets storlek: 25,7 MSEK

Antal aktier i Erbjudandet: Maximalt 20 547 078 nya aktier

Kort om ProstaLund

ProstaLund utvecklar innovativa produkter för behandling av BPH (godartad prostataförstoring) och har bl.a. patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling för BPH. Behandlingsmetoden används idag globalt och över 50 000 patienter har hittills genomgått behandling med CoreTherm®. BPH är en av de mer utbredda folksjukdomarna som drabbar män i allt ökande utsträckning med ålder. I västvärlden söker över 20 miljoner män läkarvård för denna sjukdom och över 2,5 miljoner män skulle kunna behandlas med CoreTherm®.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se