IPO Waturu

Västra Hamnen Corporate Finance var finansiell rådgivare till Waturu Holding A/S vid deras notering på Nasdaq First North Denmark. I samband med noteringen genomförde Waturu en nyemission uppgående till DKK 17.75 million. Den fulla emissionen om 17,75 MDKK tecknades till 245 procent, och den tillgängliga delen om cirka 5 MDKK tecknades till 615 procent. 

Villkor

Teckningskurs: DKK 6.875
Pre-money värdering: DKK 55 miljoner
Teckningsperiod: 29 april - 10 maj 2019
Handelsplattform: Nasdaq First North Denmark
Likviddag: 2019-05-15
Första dag för handel: 2018-05-20
Erbjudandets storlek: DKK 16.00 - 17.75 miljoner
Antal aktier i Erbjudandet: Minst 2 327 273 och maximalt 2 581 818 nya aktier
Ticker: WATURU
Temporär ISIN: DK0061136132 
Permanent ISIN: DK0061134780

Kort om Waturu

Waturu är ett danskt Green Tech-företag som har utvecklat en innovativ vattenteknik med den övergripande miljömålet att spara vatten och energi och minska CO2-utsläpp. Waturus teknik leder ström direkt i vattnet, vilket resulterar i omedelbar uppvärmning och rengöring av vattnet genom eliminering av bakterier. Tekniken utmanar därför det sätt vi idag värmer, rengör och konsumerar vatten och har potential att förändra hela vattenindustrin.Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-26

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se