Emission Crunchfish

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Crunchfish AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North. 

Villkor

Teckningskurs

5 SEK per ny aktie

Villkor

Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nya aktier

Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen
7 mars 2019

Avstämningsdag
11 mars 2019

Teckningsperiod
13 mars - 27 mars 2019

Erbjudandets storlek

Cirka 21MSEK

Kort om Crunchfish

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för augmented reality och mobil handel. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsument¬elektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö. 

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost

Dokument
2019-03-12

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se