Företrädesemission i Hövding

Västra Hamnen var finansiell rådgivare i samband med Hövding Sverige AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North. Emissionen tecknades till 202%.

Villkor

Teckningskurs
10 SEK per ny aktie

Villkor
Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) nya aktier

Teckningsperiod
17 augusti - 31 augusti 2018

Erbjudandets storlek
Cirka 74 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet

Kort om Hövding

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

Kontaktperson
Tobias Carlsson
Vice VD

Telefon: +46 40 200 253
Mobil: +46 730 88 01 31
Epost


Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se