Företrädesemission i Clemondo

Västra Hamnen agerade finansiell rådgivare i samband med Clemondo Group AB (publ) företrädesemission på Nasdaq First North. Emissionen tecknades till 100% varav 9% tecknades av de investerare som garanterade emissionen.

Villkor

Teckningskurs 0,5 SEK per ny aktie
Villkor Åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier
Teckningsperiod 5 juli - 19 juli 2018
Handel med teckningsrätter 5 juli - 17 juli 2018
Avstämningsdag 3 juli 2018
Erbjudandets storlek Cirka 40,8 MSEK
Tecknings- och
garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet 


Kort om Clemondo

Clemondo erbjuder helhetslösningar för rengöring och hygien som har en självklar plats i vår vardag; i hemmet, på jobbet och i offentliga miljöer. Affärsidén är att vara kundens naturliga samarbetspartner för effektiva helhetslösningar inom formulerad kemi. Clemondo är en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden och har djup kunskap om rengöring och desinfektion med minimal miljöpåverkan.

Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument
2018-07-05
2018-07-05

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se