ViroGates, notering på First North Danmark

Västra Hamnen Corporate Finance var finansiell rådgivare till ViroGates A/S vid deras notering på Nasdaq First North Danmark. I samband med noteringen genomförde Virogates en nyemission uppgående till DKK 75 million. Emissionen tecknades till totalt 141%.


Villkor

Teckningskurs: DKK 91 
Pre-money värdering: DKK 201 miljoner
Teckningsperiod : 7 - 20 juni 2018
Handelsplattform : Nasdaq First North Danmark
Likviddag: 2018-06-25
Första dag för handel: 2018-06-26
Erbjudandets storlek: DKK 60 - 75 miljoner
Antal aktier i Erbjudandet: Minst 659 341 och maximalt 824 175 nya aktier
Ticker: VIRO
Temporär ISIN : DK0061030657
Permanent ISIN: DK0061030574


Kort om ViroGates

ViroGates A/S är ett danskt medtech-bolag som bedriver verksamhet inom in-vitro diagnostik (analys av blodprov). Bolaget har utvecklat ett test som kan mäta inflammationsnivån i kroppen genom ett blodprovsbaserat test, som tar 20 minuter att genomföra. Testresultatet hjälper akutvården att snabbt bedöma om patienterna har allvarliga sjukdomar med dålig prognos och därmed behöver bli inlagda, eller om patienten har en god prognos och därför kan behandlas hemifrån och återkomma senare till sjukhus eller allmänläkare. Bolagets test används för närvarande på Hvidovre sjukhus i Danmark och utvärderas på flera sjukhus i Europa.

Sedan Bolaget grundades 2001 har ViroGates investerat i att bygga en produktportfölj och etablera kliniska bevis för att möjliggöra dokumentation av värdet av att fastställa suPAR-nivån. Detta arbete omfattar mer än 300 000 blodprover som har analyserats med hjälp av ViroGates produkter. Det har publicerats mer än 500 vetenskapliga artiklar via global forskning med ViroGates produkter.

Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument
2018-06-04
2018-06-04
2018-06-04
2018-06-04

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se