Företrädesemission i Chemotech

Västra Hamnen Corporate Finance var rådgivare i samband med företrädesemission i Scandinavian ChemoTech AB, noterat på Nasdaq First North. Emissionen tecknades till 66%.
 
Om Chemotech 
ChemoTech är ett relativt ungt bolag inom life-science som har påbörjat sin kommersiella resa genom lansering av sin första produkt, IQWave™, med nästa generations elektrokemoterapi. ChemoTechs målsättning är att utveckla effektiva behandlingsmetoder och tillgängliggöra dem för cancersjuka, utan segregation mellan industri- och utvecklingsländer. ChemoTechs medicinska expertis och tekniska kunnande inom onkologi utgör basen för Bolagets verksamhet. IQWave™ utgör en innovation inom elektrokemoterapi och kan med sina unika egenskaper ge både ökad effekt vid behandling samt skapa möjligheter att behandla större tumörer. Bolaget har huvudkontor i Malmö och dotterbolag i Singapore och Indien.
 
Kontaktperson
Per Lönn
Vice VD

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se