Företrädesemission i Nilsson

Västra Hamnen är finansiell rådgivare i samband med Nilssons företrädesemission på Nasdaq First North. Emissionen tecknades till 113%.
 
Kort om Nilsson
Nilsson utvecklar, tillverkar och säljer specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravnings- och limousinetjänst. Alla Nilssons egenproducerade ambulanser, begravningsbilar och limousiner byggs numera på bilar från Volvo, ett samarbete som vuxit sig starkt under Bolagets långa verksamhetshistorik. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Under 2016 lanserade Nilsson en ny generation fordon byggda på Volvos nya plattformar; XC90, V90 och S90. Skiftet till de nya Volvobilarna har mottagits väl av marknaden och stärkt Nilssons position.
 
 
Teckningskurs 13 SEK per ny aktie
Villkor Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier
Teckningsperiod 14 - 28 februari 2018
Handel med Teckningsrätter 14 - 26 februari 2018
Sista dagen med rätt att delta i emissionen 8 februari 2018
Erbjudandets storlek Cirka 22,9 MSEK
Tecknings- och
garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet 
Kontaktperson
Per Lönn
Projektledare

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se