Scandinavian ChemoTech AB (publ):s notering på First North

Västra Hamnen Corporate Finance var finansiell rådgivare till Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech") vid deras notering på Nasdaq First North. I samband med noteringen genomförde ChemoTech en nyemission med teckningstid till och med 18 november 2016.
 
ChemoTech i korthet:
ChemoTech är ett Life Science-bolag med sin bas i IDEON Science Park i Lund som är inriktat på att utveckla behandlingsformer för olika typer av cancertumörer och avancerad smärtkontroll för smärttillstånd orsakade av metastaserad cancer som spridit sig till ryggraden. ChemoTech har omfattande kunskaper inom elektrokemoterapi, som utgör basen inom Bolagets terapiområden. ChemoTech erbjuder en ny generation av elektrokemoterapibehandling för en rad olika cancerindikationer och planerar för en expansion av verksamheten till avancerad elektroterapeutisk smärtkontroll och minimalinvasiv behandling av prostatacancer. Målet med ChemoTechs första produkt, IQWave™, är att göra behandlingar ekonomiskt tillgängliga för majoriteten av befolkningen i Asien, Afrika och Mellanöstern.
Kontaktperson
Per Lönn
Projektledare

Telefon: +46 40 200 255
Mobil: +46 733 96 84 51
Epost

Dokument

Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se