Företrädesemission i Serstech

Västra Hamnen är finansiell rådgivare i samband med Serstechs företrädesemission på Nasdaq First North. Emissionen tecknades till totalt 197%.
 
Kort om Serstech
Serstech utvecklar, tillverkar och säljer ett handhållet instrument och en molntjänst (ChemDash) för icke-förstörande identifiering och analys av ett stort antal ämnen samt kemiska föreningar. ChemDash bibliotek består idag av cirka 17 000 ämnen och kemiska förening. Nedbrutet består ChemDash av ett antal specialiserade databaser, en del helt unika för Bolaget. Serstechs teknik möjliggör för användaren att enkelt och pålitligt identifiera ett ämnes kvalitet och i vissa fall koncentrationen i ett prov. Informationen lagras via ChemDash, där den också kan analyseras och delas med andra användare.
 
 
Teckningskurs 1,15 SEK per ny aktie
Villkor Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Teckningsperiod 15 - 30 januari 2018
Handel med Teckningsrätter 15 - 26 januari 2018
Sista dagen med rätt att delta i emissionen 9 januari 2018
Erbjudandets storlek Cirka 24,6MSEK
Garantiåtagande Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet 
Kontaktperson
Christer Nilsson
Projektledare

Telefon: +46 40 200 256
Mobil: +46 733 96 84 04
Epost

Dokument

Nyheter
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se