Medimi

Medimis affärsidé är att tillhandahålla utrustning som säkerställer att patienter som vårdas på eller utanför institution får rätt medicin, i rätt dos och till rätt tid. Lösningen MedimiSmart ökar säkerheten och bekvämligheten för patienten och spar kostnader i flera led inom sjuk- och äldrevården. 

Bolaget är noterat på Spotlight sedan 2006 och bytte namn från MedicPen till Medimi i maj 2021. Läs mer på bolagets hemsida www.medimiab.com.Medimi: Momentum i Norge

2021-11-12

Medimis Q3-rapport visade på en hög aktivitetsnivå och omsättningstillväxt. Bolagets intåg i Norge har påbörjats och fyra nya kunder har nu signerats. Vi gör endast mindre modelljusteringar och behåller därmed värderingsintervallet om 0,56 - 0,92 SEK per aktie.

Medimi: Expanderar västerut

2021-08-11

Medimis Q2-resultat blev något sämre än förväntat men tillväxtscenariot är intakt. Första kundavtal i Norge kan bära bud om en kommande ökning av expansionstakten.

MedicPen: Tillväxten fortsätter

2021-04-30

MedicPen levererade stark tillväxt enligt förväntning under Q1 2021. Något högre kostnader än förväntat gav ett lite svagare nettoresultat men i det stora och hela stödjer rapporten vårt scenario. Värderingen oförändrad 0,56 - 0,92 SEK per aktie.

MedicPen: Rätt medicin

2021-04-16

MedicPen har utvecklat MedimiSmart, ett automatiskt system för medicindispensering som ökar säkerheten och bekvämligheten för patienter och ger betydande effektivitetsvinster inom vård och omsorg. Vi tar upp bevakning av bolaget med ett initialt värderingsintervall om 0,56 - 0,92 SEK per aktie.

1 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.
Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se