Magle Chemoswed

Magle Chemoswed är ett internationellt kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) och utvecklar därutöver sin egen produktportfölj baserat på Bolagets teknologiplattform. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet MAGLE.

För ytterligare information se www.maglechemoswed.comMagle Chemoswed: Beats our estimates

2021-03-01

Magle Chemoswed levererade en stark Q4-rapport som överträffade våra förväntningar. Nya kunder inom utveckling och en lovande pipeline är positivt med tanke på värdering, men vi håller kvar värderingsspannet 42,70 - 57,30 SEK per aktie tillsvidare.

Magle Chemoswed: Prepare for take-off

2021-02-09

Magle Chemoswed utgör en unik kombination av en CDMO-verksomhet och ett utvecklingsbolag med en portfölj av egna medicintekniska produkter. För investerare ger det både stor potential och begränsad risk. Vi inleder bevakning med ett värderingsintervall om 42,70 - 57,30 SEK per aktie.

1 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost

Dokument

Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se