ViroGates

ViroGates A/S är ett danskt medtech-bolag som bedriver verksamhet inom in-vitro diagnostik (analys av blodprov). Bolaget har utvecklat ett test som kan mäta inflammationsnivån i kroppen genom ett blodprovsbaserat test som tar högst 20 minuter att genomföra. Testresultatet hjälper akutvården att snabbt bedöma om patienterna har allvarliga sjukdomar med dålig prognos och därmed behöver bli inlagda, eller om patienten har en god prognos och därför kan behandlas hemifrån och återkomma senare till sjukhus eller allmänläkare. 

Bolaget har påbörjat kommersialisering av produkterna med ett litet antal regelbundna kunder och ett flertal sjukhus i Europa som utvärderar lösningen. Det har publicerats mer än 600 vetenskapliga artiklar via global forskning som stödjer effekten av ViroGates produkter.

ViroGates noterades på Nasdaq First North Copenhagen under 2018.ViroGates: EMA decision still pending

2021-11-18

ViroGates väntar fortsatt på EMAs beslut kring suPAR-styrd behandling med anakinra. Dessutom har lanseringen av POC+ skjutits upp till H1 nästa år. Nettoresultatet i Q3 blev ungefär som väntat även om omsättningen var en besvikelse.

ViroGates: Eagerly awaiting October

2021-08-24

ViroGates Q2-rapport bjöd inte på väsentliga nyheter. Fokusen nu är på ett eventuellt godkännande för suPAR-styrd användning av anakinra mot allvarliga coronafall. Besked väntas i oktober.

ViroGates: Success in anakinra study

2021-05-04

Beskedet om positivt utfall i fas III-studien med suPAR-styrd behandling med anakinra är mycket goda nyheter för ViroGates. Vi höjer värderingsintervallet till 115,00 - 180,00 DKK per aktie.

ViroGates: Steady progress

2021-03-29

ViroGates årsredovisning visar på framsteg i flera riktningar. Vi har uppdaterat värderingsmodellen med marknaden för suPARnostic POC+, vilket får oss att höja värderingsintervallet till 104,20 - 162,00 DKK per aktie.

ViroGates presenterar på Investerardagen 2020

2020-12-03

ViroGates VD Jakob Knudsen presenterar bolaget och svarar på frågor under Västra Hamnens Investerardag 2 december 2020.

ViroGates: Stronger across the board

2020-10-27

Vi har uppdaterat analysen av Virogates efter bolagets Q3-rapport. Resultatet är bättre än väntat på de flästa punkter men skillnaderna är för små till att ändra vår värdering av bolaget.

ViroGates: Steadily growing customer base

2020-08-14

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates till följd av bolagets Q2-rapport. Rapporten var väl i linje med våra förväntningar och vi håller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

ViroGates: Detects COVID-19 relevance

2020-05-05

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates till följd av bolagets Q1-rapport. Ny forskning visar ett samband mellan suPAR-nivå och sjukdomsutfallet i patienter med COVID-19. Det behövs dock mer forskning för att vi ska väga in möjligheterna i vår värderingsmodell, och vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

1 2 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se