ViroGates

ViroGates A/S är ett danskt medtech-bolag som bedriver verksamhet inom in-vitro diagnostik (analys av blodprov). Bolaget har utvecklat ett test som kan mäta inflammationsnivån i kroppen genom ett blodprovsbaserat test som tar högst 20 minuter att genomföra. Testresultatet hjälper akutvården att snabbt bedöma om patienterna har allvarliga sjukdomar med dålig prognos och därmed behöver bli inlagda, eller om patienten har en god prognos och därför kan behandlas hemifrån och återkomma senare till sjukhus eller allmänläkare. 

Bolaget har påbörjat kommersialisering av produkterna med ett litet antal regelbundna kunder och ett flertal sjukhus i Europa som utvärderar lösningen. Det har publicerats mer än 600 vetenskapliga artiklar via global forskning som stödjer effekten av ViroGates produkter.

ViroGates noterades på Nasdaq First North Copenhagen under 2018.ViroGates: Detects COVID-19 relevance

2020-05-05

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates till följd av bolagets Q1-rapport. Ny forskning visar ett samband mellan suPAR-nivå och sjukdomsutfallet i patienter med COVID-19. Det behövs dock mer forskning för att vi ska väga in möjligheterna i vår värderingsmodell, och vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

ViroGates: Better days to come

2020-03-30

Vi har uppdaterat analysen av ViroGates efter helårsrapporten 2019. Bolaget påverkas som alla andra av koronakrisen men på längre sikt kan pandemin höja uppmärksamheten kring nyttan av bolagets produkter.

ViroGates: A suPARhighway to health

2020-01-29

ViroGates produkter möjliggör snabb identifiering av akuta fall inom vården, vilket kan spara enorma resurser och ge patienter bättre vård. Västra Hamnen tar upp bevakning på bolaget med ett initialt värderingsintervall om 68,00 - 100,50 DKK per aktie.

1 Föregående Nästa Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se