Heliospectra

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer uppkopplad och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier för att hjälpa odlaren att öka odlingsvolymerna, säkerställa jämn produktion, accelerera skördecykeln och öka produktkvalitén.

Bolaget noterades på Nasdaq First North under 2014.Heliospectra: Headwinds in Q3

2021-10-27

Heliospectras rapport för det tredje kvartalet kom in svagare än vi förväntat oss både vad gäller omsättning och rörelsekostnader. Lanseringen av bolagets nya biosensorprodukt är positiv men en svag orderingång och tillväxt innebär att vi sänker vårt värderingsintervall till 3,60 - 5,60 SEK per aktie.

Heliospectra: Still Covid-impacted

2021-08-24

Heliospectras rapport for det andra kvartalet visade på lägre omsättning men högre bruttomarginal än förväntat. Bolaget påverkas fortfarande av Covid-19 pandemin och vi reviderar ned omsättningsprognosen fram till och med Q4 2022. Vi sänker därmed värderingsintervallet till 4,30 - 6,70 SEK per aktie.

Heliospectra: The Nectar Farms order is off

2021-04-28

Nyheten att ordern från Nectar Farms går om intet överskuggade kvartalsrapporten. Vi hade riskjusterat värdet av ordern i vår värdering och i ljuset av ett antal positiva tecken, väljer vi att behålla vår värdering av aktien för nu.

Heliospectra: Positioned for growth

2021-02-22

Vi har uppdaterat vår analys av Heliospectra efter bolagets bokslutskommuniké. Utfallet blev ungefär som förväntat och med en stark orderingång samt nyemission tror vi att bolaget står väl rustade för 2021. Vi behåller vårt värderingsintervall om 5,00 - 7,50 SEK per aktie.

Heliospectra presenterar på Investerardagen 2020

2020-12-03

Heliospectras VD Ali Ahmadian presenterar bolaget och svarar på frågor under Västra Hamnens Investerardag 2 december 2020.

Heliospectra: Pandemic taking its toll

2020-08-24

Heliospectra släppte förra veckan sin Q2-rapport och det står uppenbart att bolaget påverkas kraftigt av den pågående pandemin. Vi ser dock möjligheter som kan gynna bolaget på sikt, men väljer att vara konservativa och sänker därmed vårt värderingsintervall till SEK 5,00 - 7,50 per aktie.

Heliospectra: Preparing for rebound

2020-04-28

Heliospectras Q1-rapport var i linje med våra förväntningar, men bolaget kommer oundvikligen känna av effekterna av COVID-19 i det korta perspektivet. Sammantaget behåller vi vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare. 

Heliospectra: Poor sales, strong orders

2020-02-27

Heliospectras Q4-rapport antyder ökad osäkerhet, inte minst kring den rekordstora ordern från Australien. Vi sänker vårt värderingsintervall till 5,50 - 8,30 SEK per aktie.

1 2 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se