Hövding

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for urban cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.

2021-06-30: Vår analystäckning av Hövding är avslutad från och med dagens datum. Hövding: Price hike to support margins

2021-05-05

Hövding aviserade en höjning av det rekommenderade detaljhandelspriset i sin Q1-rapport. Höjt pris försvarar bruttomarginalen och vi förväntar oss fortfarande att bolaget vänder till vinst mot slutet av innevarande år.

Hövding: New sales record in Q4

2021-02-24

Hövding bevisade ännu en gång sin förmåga att växa och satte nytt omsättningsrekord i fjärde kvartalet 2020. Nettoresultatet blev något svagare än vi hade förväntat oss men vi tror ändå att bolaget vänder till vinst inom några få kvartal.

Hövding presenterar på Investerardagen 2020

2020-12-03

En intervju med Hövdings VD Fredrik Carling som presenterades under Västra Hamnens Investerardag 2 december 2020.

Hövding: Back on track

2020-10-21

Vi har uppdaterat vår analys av Hövding följande Q3-rapporten som släpptes igår. Rapporten överträffade våra förväntningar och vi har därmed sett över våra långsiktiga modellantagande. Vi höjer vårt värderingsintervall till 21,10 - 30,50 SEK per aktie.

Hövding: Showing resilience

2020-09-03

Vi har uppdaterat vår analys av Hövding följande deras kapitalmarknadstransaktion som avslutades igår. Vi ser flera positiva faktorer som har fått oss att se över våra långsiktiga försäljningsantaganden. Vi höjer vårt värderingsintervall till 18,40 - 26,30 SEK per aktie.

Hövding: The pandemic delays growth story

2020-05-08

Coronapandemin satte djupa avtryck i Hövdings försäljning under mars månad. Vi befarar att den närmsta tiden kommer fortsätta att vara utmanade för bolaget och vi väljer att justera ned försäljningsprognosen samt bruttomarginalen framgent. Vi reducerar vårt värderingsintervall till 14,40 - 21,30 SEK per aktie.

Hövding: Uncertain times ahead

2020-03-18

Virusoron kommer sannolikt leda till ett markant fall i privat konsumtion och därför anser vi det lämpligt att sänka Hövdings försäljningsprognoser. Vi reducerar värderingsspannet till 16,20 - 23,60 SEK per aktie.

Hövding: Fair result in challenging quarter

2019-10-30

Hövdings Q3-rapport visade på ett resultat i linje med våra förväntningar, men något lägre försäljningssiffror till följd av utfasningen av Hövding 2.0 samt tillfälliga utmaningar i logistikflödet för Hövding 3. Från den ljusare sidan visar företaget minskade tillverkningskostnader per enhet. Vi behåller vårt värderingsintervall om 20,10 - 29,30 SEK per aktie tills vidare.

1 2 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se