Hövding

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for urban cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.Hövding: Showing resilience

2020-09-03

Vi har uppdaterat vår analys av Hövding följande deras kapitalmarknadstransaktion som avslutades igår. Vi ser flera positiva faktorer som har fått oss att se över våra långsiktiga försäljningsantaganden. Vi höjer vårt värderingsintervall till 18,40 - 26,30 SEK per aktie.

Hövding: The pandemic delays growth story

2020-05-08

Coronapandemin satte djupa avtryck i Hövdings försäljning under mars månad. Vi befarar att den närmsta tiden kommer fortsätta att vara utmanade för bolaget och vi väljer att justera ned försäljningsprognosen samt bruttomarginalen framgent. Vi reducerar vårt värderingsintervall till 14,40 - 21,30 SEK per aktie.

Hövding: Uncertain times ahead

2020-03-18

Virusoron kommer sannolikt leda till ett markant fall i privat konsumtion och därför anser vi det lämpligt att sänka Hövdings försäljningsprognoser. Vi reducerar värderingsspannet till 16,20 - 23,60 SEK per aktie.

Hövding: Fair result in challenging quarter

2019-10-30

Hövdings Q3-rapport visade på ett resultat i linje med våra förväntningar, men något lägre försäljningssiffror till följd av utfasningen av Hövding 2.0 samt tillfälliga utmaningar i logistikflödet för Hövding 3. Från den ljusare sidan visar företaget minskade tillverkningskostnader per enhet. Vi behåller vårt värderingsintervall om 20,10 - 29,30 SEK per aktie tills vidare.

Hövding: A new chapter begins

2019-09-25

Hövding 3 lanserades förra veckan och har mottagits väl av återförsäljare. Vi ser att risken i investeringscaset har minskat till följd av en lyckad lansering, men vi väljer att behålla vårt värderingsintervall oförändrat tills vi sett de första försäljningssiffrorna från lanseringen i Q3-rapporten. 

Hövding: Version 3 ready for launch

2019-08-21

Hövdings Q2-rapport visade på sämre än väntat resultat men bekräftade å andra sidan att den högre bruttomarginalen har blivit bestående. Vi höjer därför värderingsintervallet till 20,10 - 29,30 SEK per aktie.

Hövding: Margin on the rise

2019-05-10

Hövding rapporterade stark tillväxt och högre marginaler i Q1 2019. Om de högre marginalerna blir bestående, lutar det mot att vi höjer vårt värderingsintervall vid nästa tillfälle.

Hövding: Delivery hiccups, strong margin

2019-03-14

Det var positiva och negativa avvikelser från vårt scenario i bokslutet för 2018. Mest positivt var att bolaget verkar ha tagit steg mot varaktigt högre bruttomarginal.

1 2 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Nyhetsbrev
Nyhetsbrev och analyser från Västra Hamnen

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se