Hövding

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for urban cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningsförmåga och skydd mot rotationsvåld.Hövding: A new chapter begins

2019-09-25

Hövding 3 lanserades förra veckan och har mottagits väl av återförsäljare. Vi ser att risken i investeringscaset har minskat till följd av en lyckad lansering, men vi väljer att behålla vårt värderingsintervall oförändrat tills vi sett de första försäljningssiffrorna från lanseringen i Q3-rapporten. 

Hövding: Version 3 ready for launch

2019-08-21

Hövdings Q2-rapport visade på sämre än väntat resultat men bekräftade å andra sidan att den högre bruttomarginalen har blivit bestående. Vi höjer därför värderingsintervallet till 20,10 - 29,30 SEK per aktie.

Hövding: Margin on the rise

2019-05-10

Hövding rapporterade stark tillväxt och högre marginaler i Q1 2019. Om de högre marginalerna blir bestående, lutar det mot att vi höjer vårt värderingsintervall vid nästa tillfälle.

Hövding: Delivery hiccups, strong margin

2019-03-14

Det var positiva och negativa avvikelser från vårt scenario i bokslutet för 2018. Mest positivt var att bolaget verkar ha tagit steg mot varaktigt högre bruttomarginal.

Hövding: Safely ahead

2019-03-14

Hövding has developed an airbag for cyclists that offers far better safety than any traditional bicycle helmet. Västra Hamnen initiates research coverage of the company, estimating fair value per share in the inteval SEK 18.00 - 25.50.

Hövding: Säkerhet i huvudsak

2019-02-12

Hövding har utvecklat en airbag för cyklister som är det överlägset säkraste huvudskyddet för dem som färdas på cykel i trafiken. Västra Hamnen tar upp bevakning på bolaget med ett initialt värderingsintervall om 18,00 - 25,50 SEK per aktie.

1 Föregående Nästa Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se