Promore Pharma

Promore Pharma AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas.
 
  • PXL01 är avsedd att användas i samband med kirurgi för att motverka komplikationer såsom adherenser och ärrbildning. Kandidaten är på väg in i fas III och skulle kunna nå marknaden under 2024.
  • LL-37 syftar till att hjälpa läkningen av venösa bensår och diabetesfotsår. Denna befinner sig i fas II och kan med positiva studieresultat nå marknaden 2024.
Båda läkemedelskandidater kännetecknas av en gynnsam säkerhetsprofil och har hittills uppnått positiva studieresultat. Båda kan dessutom bli första effektiva läkemedel på globala marknader med låg konkurrens. Bolaget drivs av en liten och effektiv organisation som utnyttjar omfattande internationella samarbeten och partnerskap i utvecklingsarbetet. Ifall kommande kliniska studier blir framgångsrika finns möjligheter att licensiera ut ett eller båda läkemedel till ledande läkemedelsbolag mot milstolpsbetalningar, licensavgifter och/eller royalties.
 
Promore Pharma AB (publ) noterades på Nasdaq First North under juli 2017.


Promore Pharma: Blandade besked

2020-02-24

Fjärde kvartalet bjöd på goda och dåliga nyheter. Starten av fas III-studien med PXL01 har skjutits upp ytterligare men värderingsmässigt vägs det upp av andra nyheter.

Promore Pharma: Q3 som förväntat

2019-11-26

Det fanns inga större överraskningar i Promore Pharmas Q3-rapport. Vi avvaktar den pågående kapitalanskaffningen innan vi eventuellt gör några justeringar av värderingsintervallet.

Promore Pharma: Hårt rabatterad nyemission

2019-10-10

Promore Pharma genomför en företrädesemission om 75 MSEK. Teckningskursen har satt ovanligt lågt och leder till kraftig utspädning, varför vi har beslutat att sänka värderingsintervallet till 10,60 - 16,80 SEK per aktie.

Promore Pharma: Fas IIb går in i andra halvlek

2019-09-02

VI har uppdaterat analysen för Promore Pharma efter deras rapport för första halvåret 2019. Utvecklingen är i linje med våra förväntningar och vi behåller vårt värderingsintervall tillsvidare.

Promore Pharma: Enligt plan

2019-05-23

Inga större nyheter i Promore Pharmas Q1-rapport. Vi räknar med nyemission i höst med det ändrar inte vår värdering.

Promore Pharma: Var god dröj

2019-03-01

Vi har gjort en analysuppdatering på Promore Pharma efter bokslutskommunikén för 2018. Vi gör vissa revideringar i värderingsmodellen men behåller vårt värderingsintervall 18,80 - 32,30 SEK per aktie tillsvidare.

Promore Pharma: Studier påbörjade

2018-12-07

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Promore Pharma. Vi behåller vårt värderingsintervall 18,80 - 32,30 SEK per aktie men ser ytterligare värdepotential i projekt mot ärrbilding.

Promore Pharma: Grönt ljus för studie

2018-08-23

Promore Pharma Q2 2018: Bolaget bjöd på både goda och potentiellt mindre goda nyheter kring framdriften av utvecklingsprojekten i samband med rapporten. Själva bokslutet innebär inga större överraskningar. Vi bibehåller vår uppskattning av motiverat värde till mellan 18,80 och 32,30 SEK per aktie.

1 2 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se