Promore Pharma

Promore Pharma AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas.
 
  • PXL01 är avsedd att användas i samband med kirurgi för att motverka komplikationer såsom adherenser och ärrbildning. Kandidaten är på väg in i fas III och skulle kunna nå marknaden under 2024.
  • LL-37 syftar till att hjälpa läkningen av venösa bensår och diabetesfotsår. Denna befinner sig i fas II och kan med positiva studieresultat nå marknaden 2024.
Båda läkemedelskandidater kännetecknas av en gynnsam säkerhetsprofil och har hittills uppnått positiva studieresultat. Båda kan dessutom bli första effektiva läkemedel på globala marknader med låg konkurrens. Bolaget drivs av en liten och effektiv organisation som utnyttjar omfattande internationella samarbeten och partnerskap i utvecklingsarbetet. Ifall kommande kliniska studier blir framgångsrika finns möjligheter att licensiera ut ett eller båda läkemedel till ledande läkemedelsbolag mot milstolpsbetalningar, licensavgifter och/eller royalties.
 
Promore Pharma AB (publ) noterades på Nasdaq First North under juli 2017.


Promore Pharma: Strategi under utvärdering

2021-02-25

Promore Pharma meddelade i bokslutskommunikén att bolagets strategi är under utvärdering. Man kommer diskutera båda läkemedelskandidater såväl som bolagets finansiella plan och besked väntas i månadsskiftet mars-april. Till dess väljer vi att inte göra några förändringar i vår värderingsmodell.

Promore Pharma presenterar på Investerardagen 2020

2020-12-03

Promore Pharmas VD Jonas Ekblom presenterar bolaget och svarar på frågor under Västra Hamnens Investerardag 2 december 2020.

Promore Pharma: Blandad succé i fas IIb

2020-11-26

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma följande deras Q3-rapporten som släpptes i tisdags. Ett stort fokus ligger på den studiedata som presenterades förra veckan. Studien uppnådde inte den primära effektparametern men utfallet ser lovande ut för en viktig delmarknad.

Promore Pharma: Inga överraskningar

2020-08-27

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma efter deras Q2-rapport i veckan. Likt förväntat innehöll rapporten inga överraskningar men vi erkänner potentialen för en uppvärderingen i fall studieresultatet under Q4 är lyckat. Tillsvidare väljer vi dock att hålla vårt värderingsintervall oförändrat.

Promore Pharma: Opåverkat av krisen

2020-05-27

Vi har uppdaterat analysen av Promore Pharma följande Q1-rapporten. Bolaget meddelar att fas IIb-studien med LL-37 fortskrider enligt plan trots COVID-19. Vi behåller vårt värderingsintervall oförändrat tills vidare.

Promore Pharma: Blandade besked

2020-02-24

Fjärde kvartalet bjöd på goda och dåliga nyheter. Starten av fas III-studien med PXL01 har skjutits upp ytterligare men värderingsmässigt vägs det upp av andra nyheter.

Promore Pharma: Q3 som förväntat

2019-11-26

Det fanns inga större överraskningar i Promore Pharmas Q3-rapport. Vi avvaktar den pågående kapitalanskaffningen innan vi eventuellt gör några justeringar av värderingsintervallet.

Promore Pharma: Hårt rabatterad nyemission

2019-10-10

Promore Pharma genomför en företrädesemission om 75 MSEK. Teckningskursen har satt ovanligt lågt och leder till kraftig utspädning, varför vi har beslutat att sänka värderingsintervallet till 10,60 - 16,80 SEK per aktie.

1 2 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Marknadsfokus utskick
Anmäl dig till Västra Hamnens analysutskick

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se