Promore Pharma

Promore Pharma AB (publ) är ett svenskt bioteknikbolag med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas.
 
  • PXL01 är avsedd att användas i samband med kirurgi för att motverka komplikationer såsom adherenser och ärrbildning. Kandidaten är på väg in i fas III och skulle kunna nå marknaden under 2022.
  • LL-37 syftar till att hjälpa läkningen av venösa bensår och diabetesfotsår. Denna befinner sig i fas II och kan med positiva studieresultat nå marknaden 2024.
Båda läkemedelskandidater kännetecknas av en gynnsam säkerhetsprofil och har hittills uppnått positiva studieresultat. Båda kan dessutom bli första effektiva läkemedel på globala marknader med låg konkurrens. Bolaget drivs av en liten och effektiv organisation som utnyttjar omfattande internationella samarbeten och partnerskap i utvecklingsarbetet. Ifall kommande kliniska studier blir framgångsrika finns möjligheter att licensiera ut ett eller båda läkemedel till ledande läkemedelsbolag mot milstolpsbetalningar, licensavgifter och/eller royalties.
 
Promore Pharma AB (publ) noterades på Nasdaq First North under juli 2017.


Promore Pharma: Studier påbörjade

2018-12-07

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Promore Pharma. Vi behåller vårt värderingsintervall 18,80 - 32,30 SEK per aktie men ser ytterligare värdepotential i projekt mot ärrbilding.

Promore Pharma: Grönt ljus för studie

2018-08-23

Promore Pharma Q2 2018: Bolaget bjöd på både goda och potentiellt mindre goda nyheter kring framdriften av utvecklingsprojekten i samband med rapporten. Själva bokslutet innebär inga större överraskningar. Vi bibehåller vår uppskattning av motiverat värde till mellan 18,80 och 32,30 SEK per aktie.

Promore Pharma: Breddar spelplanen

2018-05-22

Promore Pharma Q1 2018: Vi har gjort en utvärdering av det nyligen slutade licensavtalet och höjer vårt motiverade värde per aktie till 18,80 – 32,30 SEK.

Läs hela rapporten här.

Promore Pharma förbereder kliniska studier

2018-05-04


VD Jonas Ekblom och CFO Jenni Björnulfson berättar om Promore Pharmas läkemedelsprojekt i en intervju med Finwire TV.

Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Promore Pharma

2018-04-19

Västra Hamnen Corporate Finance har idag offentliggjort en initial analys av bioteknikbolaget Promore Pharma. Analysen pekar på ett motiverat värde för aktien inom intervallen 17,60 till 30,60 SEK, vilket ska jämföras med stängningskursen 9,98 SEK den 18 april.

1 Föregående Nästa Västra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 19 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se