Minesto

Minesto AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som har utvecklat en unik och patenterad metod för att producera elektricitet från havsströmmar. Lösningen består av en undervattensdrake som rör sig i en åttatalsformad bana med en turbin som omvandlar rörelseenergin till elektricitet. Drakkonstruktionen gör att kraftverket kan röra sig snabbt genom vattnet även om vattenströmmarna rör sig långsamt. Därmed uppnås hög effektivitet med relativt liten och lätt utrustning.

Havsströmmar finns över hela jordklotet och utgör en gigantisk outnyttjad resurs. Bolaget gjorde hösten 2017 en analys av den exploaterbara potentialen inom dess högst prioriterade marknader Storbritannien, EU och Taiwan som summerade till 80 GW. Efter att ha lyckats med en första testinstallation i kommersiell skala 2018, öppnar sig vägen mot en storskalig kommersialisering under de närmast kommande åren.

Minesto AB (publ) noterades på Nasdaq First North under november 2015.Minesto: Nästan i hamn på Färöarna

2020-08-27

Installationen av det första kommersiella kraftverket på Färöarna är i princip färdig. Med detta anser vi att bolagsrisken har sjunkit och vi anpassar vår värderingsmodell. Vi har därmed höjt värderingsintervallet till 19,00 - 28,90 SEK per aktie.

Minesto: Normal framdrift i en orolig tid

2020-03-23

Bokslutsrapporten för 2019 gav inga stora nyheter förutom att Minesto tar en nedskrivning på tidigare gjorda utvecklingskostnader. Vi behåller vårt värderingsintervall tillsvidare.

Minesto: Mot nya horisonter

2019-12-16

Ett antal utvecklingssteg under hösten har fått oss att se över värderingsmodellen och vi höjer värderingsintervallet till 13,70 - 21,10 per aktie.

Minesto: Havstester återupptagna

2019-08-28

Vi har uppdaterat analysen av Minesto efter deras rapport för första halvåret 2019. Vi ser ett flertal framsteg men vi behåller vårt värderingsintervall tillsvidare.

Minesto: Finansiering säkrad

2019-06-04

Vi har uppdaterat analysen av Minesto efter beskedet att bolaget beviljats EU-finansiering för fortsatt kommersiell utveckling. Nyheten motiverar en höjning av vårt värderingsintervall till 11,00 - 16,90 SEK från tidigare 9,10 - 14,50 SEK per aktie.

Minesto: Grön el från det stora blå

2018-12-19

Minesto har utvecklat ett innovativt sätt att producera grön el från havet. Västra Hamnen tar upp bevakning på bolaget med ett initialt värderingsintervall om 9,10 - 14,50 SEK per aktie. 

1 Föregående Nästa 
Ansvarig analytiker
Alf Riple
Chefsanalytiker

Telefon: +46 40 200 257
Mobil: +46 738 40 40 08
Epost


Nyhetsbrev
Nyhetsbrev och analyser från Västra Hamnen

Genom att klicka på "Anmäl" intygar du att du läst och samtyckt till våra villkor.

Nyheter och rapporter från bolagetVästra Hamnen Corporate Finance AB | Jungmansgatan 12 | 211 11 Malmö | 040-200 250 | info@vhcorp.se